Instalatorstwo

Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” S.A. w Ełku specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu wykonawstwa:

- sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych i gazowych,

- przepompowni ścieków, ujęć wody, stacji uzdatniania, przydomowe oczyszczalnie ścieków,

- instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

- centralnego ogrzewania,

- instalacji gazowych,

- instalacji wentylacyjnych i konstrukcji stalowych,

- instalacji elektrycznych NN i SN, a także linii kablowych napowietrznych, oświetleń ulicznych i osiedli mieszkaniowych, wyposażenia stacji trafo,

- instalacji technologicznych, specjalistycznych w różnych obiektach użyteczności publicznej – szpitale, pływalnie i przemysłowych, kotłownie, oczyszczalnie ścieków, węzły cieplne. Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” S.A. dysponuje niezbędnym sprzętem i środkami transportu. Baza sprzętowa to ponad 40 jednostek sprzętowo-transportowych, m. in:

-dźwigi

- koparki gąsienicowe,

- koparki kołowe,

- koparko-ładowarki,

- żurawie samochodowe,

- samochody ciężarowe, dostawcze,

- ciągniki,

- igłofiltry,

- zagęszczarki,

- spawarki spalinowe,

- obudowy wykopów.