O nas

Biurowiec

Historia

Przedsiębiorstwa Instalacyjnego „PRIM” S.A. z siedzibą w Ełku liczy już sobie ponad 50 lat. Początki firmy sięgają roku 1956, kiedy to powstało Przedsiębiorstwo Państwowe, pod nazwą Zakład Instalacyjno- Montażowy Budownictwa Rolniczego. W 1991 roku dotychczasowe Przedsiębiorstwo Państwowe, przeszło transformację, i zostało sprywatyzowane, a akcje przedsiębiorstwa zostały objęte przez pracowników. Od tego czasu firma przeszła długą drogę, od spółki pracowniczej założonej na bazie przedsiębiorstwa państwowego, do nowoczesnej i konkurencyjnej firmy rynkowej, wyspecjalizowanej w budowie sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, oczyszczalni ścieków i stacji wodociągowych. PI PRIM S.A posiada stabilną kadrę i potencjał pozwalający realizować poważne zadania, głównie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. W ostatnich latach nasz firma zrealizowała szereg kluczowych zadań na terenie województwa Warmińsko – Mazurskiego, zyskując uznanie i referencje od kluczowych inwestorów z terenu województwa.

W 2011 roku nastąpiła istotna zmiana w strukturze właścicielskiej. Akcje PI PRIM S.A. nabyła spółka SAWI-INVEST Sp. z o.o. z Siedlec.

Aktualnie kapitał Spółki PI PRIM wynosi 500 000 złotych i dzieli się na 5000 akcji o cenie nominalnej 100 pln.

Siedziba Spółki mieści się w Ełku na ulicy Suwalskiej 84, a swoje usługi Spółka świadczy na terenie województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz województw ościennych, głównie dla jednostek administracji samorządowej .

Nasze dotychczasowe osiągnięcia i długoletnie doświadczenie, oraz potencjał kadrowo techniczny, pozwalają nam oferować nasze usługi wszystkim, którzy realizują różnorodne zadania inwestycyjne i poszukują wiarygodnych wykonawców do ich realizacji.

Największym kapitałem spółki są jej doświadczeni pracownicy. Kadra inżynieryjno-techniczna i produkcyjna posiada wysokie kwalifikacje oraz niezbędne uprawnienia do realizacji powierzonych nam zadań. Spółka zatrudnia na stałe około 90 osób, w tym większość pracowników z wieloletnim stażem.