Oferta

Instalatorstwo

Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” S.A. w Ełku specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu wykonawstwa:

– sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych i gazowych,

– przepompowni ścieków, ujęć wody, stacji uzdatniania, przydomowe oczyszczalnie ścieków,

– instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

– centralnego ogrzewania,

– instalacji gazowych,

– instalacji wentylacyjnych i konstrukcji stalowych,

– instalacji elektrycznych NN i SN, a także linii kablowych napowietrznych, oświetleń ulicznych i osiedli mieszkaniowych, wyposażenia stacji trafo,

– instalacji technologicznych, specjalistycznych w różnych obiektach użyteczności publicznej – szpitale, pływalnie i przemysłowych, kotłownie, oczyszczalnie ścieków, węzły cieplne. Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” S.A. dysponuje niezbędnym sprzętem i środkami transportu. Baza sprzętowa to ponad 40 jednostek sprzętowo-transportowych, m. in:

-dźwigi

– koparki gąsienicowe,

– koparki kołowe,

– koparko-ładowarki,

– żurawie samochodowe,

– samochody ciężarowe, dostawcze,

– ciągniki,

– igłofiltry,

– zagęszczarki,

– spawarki spalinowe,

– obudowy wykopów.